Komihåglista

{{ item.name }}
Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X
Din lista är tom :-)
Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Min hyreslista

{{ item.name }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X
Totalt: {{ totalPrice }} kr

Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor

Från och med 2021-02-01 har Itex Rental AB ny fakturadress och vi ber er därför att uppdatera era register.

Fakturor via e-post

Vi önskar att ni skickar alla fakturor via e-post till nedanstående adress. Vänligen skicka en faktura per pdf-fil för korrekt digital och automatisk hantering.

Fakturor via epost: LIN4595@pdf.grantthornton.se

Vänligen observera att adressen gäller endast leverantörsfakturor. Artiklar, reklam, infoblad etc. kommer inte att komma företaget tillhanda på denna adress.

Fakturor via brev

Itex Rental AB
LIN4595 Scancloud
831 97 Östersund

Frågor angående våra ändrade rutiner besvaras av: ekonomi@itex.se

Vid frågor rörande företaget och dess verksamhet ber vi er vända er till er kontaktperson i bolaget.

Vi ser fram emot denna nya fakturahantering och hoppas att vi kan hjälpas åt för att få detta att fungera så smidigt som möjligt.

Adresser

Faktura via e-post
LIN4595@pdf.grantthornton.se

Faktura brev
Itex Rental AB
LIN4595 Scancloud
831 97 Östersund